Tiskový audit – Jak to vlastně funguje?

Páteří všech služeb tiskového auditu je systém zúčtování dokumentů. Ten lze velmi snadno včlenit do infrastruktury IT. Systém potom sleduje objemy tisku dokumentů podle jednotlivých uživatelů nebo pracovních skupin či oddělení.
Po předem dohodnuté době ukončíme toto sledování a budeme Vám podrobně prezentovat naše zjištění. Dále se můžete rozhodnout, abychom pro Vás v rámci analýzy odhadli náklady na tisk.

Další úrovní tiskového auditu je využití základních informací, které jsme získali ze systému zúčtování dokumentů a díky našim bohatým zkušenostem v oblasti tisku Vám vytvoříme shrnutí svých zjištění pro vedení podniku v tzv. rozšířeném auditu.V případě nejvyšší úrovně, tzv. úplného tiskového auditu, Vám poskytneme vše, co potřebujete, abyste mohli skutečná zlepšení, která vám uspoří náklady, uvést do praxe.Kromě rozsáhlých dat získaných v rozšířeném tiskovém auditu provádíme také rozhovory s manažery a klíčovými uživateli, abychom zjistili jejich zkušenosti a pohled na současnost a budoucnost jejich požadavků na tisk.

Navíc proběhne širší průzkum uživatelů pomocí formulářů na webu nebo tištěných formulářů. V závěrečné podrobné prezentaci si budete moci prohlédnout kompletní infrastrukturu vašeho tisku. Prezentace obsahuje diagram s plánem kanceláří a umístění tiskových zařízení,
úplné posouzení nákladů a je doplněna o podrobná doporučení, kde lze uspořit náklady a zlepšit produktivitu.

print_audit